เกี่ยวกับ HCP

HCP Pump Manufacturer Co., Ltd. ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1979 เติบโตมานานกว่า 40 ปี HCP เป็นหนึ่งในแบรนด์ผลิตปั้มน้ำที่สำคัญที่สุดของไต้หวัน 

ในช่วงเริ่มต้น บริษัทมีผลิตภัณฑ์หลักคือปั้มน้ำ พนักงาน HCP ของเรากระตือรือร้น และมุ่งมั่นทำงานอย่างหนัก เพื่อที่จะพัฒนาเครื่องจักรประหยัดพลังงานและการใช้เทคโนโลยีพลังงานน้ำที่ดีกับการบริโภค ยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมเครื่องจักร เป้าหมายหลักคือการเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้า เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูง ใช้พลังงานต่ำ ได้มาตรฐาน บริการลูกค้าระดับมืออาชีพ และไม่หยุดที่จะแสวงหาความเป็นเลิศ เพื่อที่จะชนะใจลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ

ภายหลังต่อมา ปั้ม HCP ถูกกระจายใช้กันแพร่หลายในแต่ละพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นที่ระบายน้ำขนาดเล็ก,การชลประทานเพื่อการเกษตร,  การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ, ไซต์งานก่อสร้าง, โรงงานบำบัดน้ำเสีย, สถานีสูบระบายน้ำท่วมและหมวดเหมืองแร่....ที่ไหนมีน้ำ ที่นั่นมี HCP PUMP

ปัจจุบัน “make future flow” เป็นวิสัยทัศน์ของ HCP ที่มุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งน้ำโดยเทคโนโลยีปั๊ม เรานำองค์กรให้ก้าวไกล เพื่อให้ลูกค้าสร้างมูลค่าจากน้ำได้ โดยการนำทรัพยากรน้ำกลับใช้ใหม่ การรีไซเคิลน้ำ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคตของทุกคน © 2021 HCP PUMP MANUFACTURER CO., LTD. All rights reserved.