ปรัชญาธุรกิจ

 1. ความเป็นมืออาชีพ

เราให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมการผลิตและการออกแบบปั้มน้ำ ดังนั้นเราจึงปรับเครื่องมือและอุปกรณ์ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ พร้อมทั้งพัฒนาระบบจัดการคุณภาพ เรียนรู้ช่องทางใหม่ๆและเน้นประสิทธิภาพให้กลายเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยม

ระบบจัดการคุณภาพ:

ได้รับการรับรองมาตราฐาน ISO9001 พัฒนาการควบคุมการผลิตและคุณภาพ

ระบบบริหารพนักงาน:

การทดสอบวิชาชีพ :  กำหนดจัดกิจกรรมการสอบให้กับพนักงานใหม่และพนักงานที่ทำปัจจุบัน สร้างความรู้พื้นฐานที่สมบูรณ์แบบสำหรับพนักงานทุกคน 
การทดสอบทักษะ: มีการวางมาตราฐานที่ตรงกันให้กับพนักงานทุกคน ผู้ประกอบการมีการตรวจสอบประวัติการทำงาน โดยต้องผ่านวิชาภาคบังคับและวิชาเลือก เพื่อเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน

OPL (One Point Lesson) บทเรียนหนึ่งประเด็น : การถ่ายทอดความรู้และแบ่งบันประสบการณ์แบบมืออาชีพให้กับผู้อื่น


 2. สร้างสรรค์สิ่งใหม่

ตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นพื้นฐานของเรา เนื่องด้วยยุคเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป เรามีวิสัยทัศน์ความมุ่งมั่นทั้งในด้านของกลยุทธ์การตลาด  การบริหารจัดการ การใช้เทคโนโลยีและการผลิตเป็นต้น รวมทั้งการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในด้านต่างๆ  การดำเนินการให้สำเร็จ และการสร้างมูลค่าทางธุรกิจ

เราจัดเตรียมและปรับปรุงระบบข้อเสนอแนะ เพื่อให้พนักงานเสนอความคิดเห็น ทั้งยังรักษาความคิดสร้างสรรค์และทัศนคติต่างๆไว้

การบริหารคุณภาพโดยรวม TQM (Total Quality Management) ประกอบด้วย:

 •6S การจัดการสภาพแวดล้อมในการทำงาน

 •การรักษาความปลอดภัยด้วยตนเอง

 •การพัฒนาการทำงานโดยอาศัย"กลุ่มควบคุมคุณภาพ" (QCC)

 •การผลิตแบบลีน


 3. การบริการ 

ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นจุดมุ่งหมายหลักของเรา เราจัดหาสินค้าและการบริการที่ดี เพื่อสร้างมูลค่าซึ่งกันและกัน 
มอบความรู้เกี่ยวกับการขาย การจัดจำหน่าย ฝึกอบรมทักษะการซ่อมบำรุงเป็นต้น เน้นกลไกความคิดเห็น กำหนดเวลาทำแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้า บริการซ่อมบำรุง แก้ปัญหาให้อย่างรวดเร็วทันท่วงที เพื่อเพิ่มประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับลูกค้า 

 4. ความรับผิดชอบ

 การบริหารจัดการที่จริงใจตรงไปตรงมา ให้ความสำคัญกับทรัพยากรธรรมชาติของโลก สร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตร สร้างคุณค่า มอบความสุขให้พนักงาน สังคมและองค์กรที่ร่วมมือต่างๆ  เพิ่มสวัสดิการทางสังคมและความรับผิดชอบขององค์กร

พนักงาน:

 •การปฐมนิเทศ /การฝึกอบรมในงาน (OJT) / การฝึกอบรมรับใบอนุญาติ

 •จัดตั้งการจัดการสภาพแวดล้อมในการทำงาน 6S พัฒนานิสัยการทำงานที่ดี พร้อมทั้งให้ความสำคัญเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน ติดตั้งมาตรการรักษาความปลอดภัยให้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ต่างๆ รวมถึงอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นในการทำงาน 

 

ลูกค้า:มอบสินค้าและการบริการที่มีคุณภาพ
ตัวแทนจำหน่าย:การฝึกอบรม / จัดระดับการช่วยแหลือและแนะแนวทาง

สังคม:

 •ติดตามกลุ่มเสี่ยงในระยะยาว เด็ก&ชนบท ที่ขาดแคลนการศึกษา ซึ่งเราให้การสนับสนุนโดยการบริจาค 

 •มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 สร้างระบบนิเวศวิทยาให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 •ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่การผลิต - พันธมิตรเพื่อการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมมอเตอร์ : ผ่านความร่วมมือที่ใกล้ชิดกับพันธมิตร เพื่อรวบรวมกลุ่มกองกำลัง มุ่งมั่นเพื่อเสถียรภาพของห่วงโซ่อุปทาน

 •ร่วมมือกับสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีของรัฐ - ความร่วมมือกับรัฐบาลท้องถิ่น ดำเนินการจ้างงานนักศึกษาต่างชาติ  

 การได้ประโยชน์ร่วมกัน

1 win : บริษัทเติบโต พนักงานก็เติบโต

2 win : ประโยชน์ร่วมกันของผู้ซื้อและผู้ขาย

3 win : ลดค่าใช้จ่ายทางทรัพยากรธรรมชาติ และรักษาสภาพแวดล้อม


© 2021 HCP PUMP MANUFACTURER CO., LTD. All rights reserved.