สิ่งปฏิกูล/น้ำเสีย/ตึกอาคาร/วิวทิวทัศน์

ได้รับการรับรองมาตราฐาน CNS ของประเทศจีน ใช้เหล็กหล่อในการประกอบวัสดุภายนอก โครงสร้างแข็งแรงทนทาน ประสิทธิภาพสูง การออกแบบใบพัดป้องกันการอุดตันในหลายๆรุ่น จัดการน้ำเสียที่มีของแข็ง
 
ปั้มขนาด 7.5 HP ขึ้นไป ด้านจับเป็นลักษณะสามเหลี่ยม สามารถถอดประกอบกับอุปกรณ์ได้ ในกรณีพนักงานซ่อมไม่ต้องการเข้าไปใกล้แหล่งน้ำ ติดตั้งได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย ทั้งการรื้อถอนและซ่อมแซม 

ขอบเขตการใช้งาน : โรงพยาบาล ตึกอาคารของรัฐบาล น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม การจัดการน้ำเสียของสวนสาธารณะ การเลี้ยงปศุสัตว์ คอกเลี้ยงหมูเป็นต้น รวมถึงการจัดการน้ำท่วมของวิศวกรรมชลประทาน
ระบบไกด์เรียว (GRS)

ระบบไกด์เรียว (GRS)

สวิตช์ลอย

สวิตช์ลอย

© 2021 HCP PUMP MANUFACTURER CO., LTD. All rights reserved.