การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ / การเกษตร

IC ซีรีส์ ปั้มจุ่ม ดีไซน์ใบพัดที่ยกได้สูงและดูดน้ำได้มาก สูบระบายน้ำจากใต้ดินและหมุนเวียนน้ำแบบต่างๆ (ได้ลึกสูงถึง 8 เมตร)  เหมาะสำหรับใช้สูบน้ำในบ่อ

หากต้องการรักษาคุณภาพน้ำซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ต้องใช้ J/P ซีรีส์ ปั้มจุ๋มเติมอากาศและเครื่องเติมอากาศล้อกังหัน ซึ่งช่วยเพิ่มออกซิเจนที่ละลายในน้ำได้ ปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดียิ่งขึ้น เพิ่มความหนาแน่นของน้ำ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่คุณภาพสูงและมั่นคง

ขอบเขตการใช้งาน : การรดน้ำต้นไม้ การเกษตร การจ่ายน้ำสำหรับการทำฟาร์มสัตว์น้ำ การชลประทาน การเพิ่มออกซิเจนที่ละลายน้ำลงบ่อ  การหมุนเวียนน้ำ งานภูมิทัศน์ สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
© 2021 HCP PUMP MANUFACTURER CO., LTD. All rights reserved.