งานวันกุ้งไทย ครั้งที่30 2020

【งานวันกุ้งไทย ครั้งที่30 2020】
สำหรับลูกค้าที่เข้ามาเยี่ยมชมบูธของ HCP เราขอขอบพระคุณในการสนับสนุนของท่าน!

「make future flow」

Video source:HCP PUMP Official Facebook page

2020-02-26
© 2020 HCP PUMP MANUFACTURER CO., LTD. All rights reserved.